Конструкцијска опрема

Конструкцијска опрема за силосе

1. Платформе на кофичастим елеваторима

Платформе на кофичастим елеваторима које омогућавају прилаз електромотору и опреми за усмеравање.

2. Пењалице са
леђобраном

3. Мостови

Мостови као носећа конструкција надсилосних ланачаних траспортера ( на мостовима ограде и газишта)

4. Елеваторски
стуб

Служи као додатно ојачање за високе кофичасте елеваторе.

5. Постоља
за силосе

Постољa за силосе које се налазе изнад камиона и омогућавају брзи утовар возила.)

6. Решетка
за усипни кош

  1. Лагана - намењена за ход
  2. Нагазна - за возилоа приликом утовара