Опрема за пречишћавање

Опрема за пречишћавање

АСПИРАЦИЈА подразумева одвајање прашине и плевице приликом складиштења.

Овим се омогућава омогућава складиштење житарица на дужи временски период.

Састоји се од кутије кроз коју пролази роба, турбине и циклона-