Транспортна опрема

Транспортна опрема

капацитета

35 до 200 тона на сат

Транспортна опрема се користи за транспорт зрна и сличних производа у силосима и објектима у склопу силоса.
transportna-oprema-sila-stroj

1. Кофичасти
елеватори

Кофичасти елеватори се употребљавају за вертикални транспорт зрнастих и прашкастих материјала.

2. Пужни
транспортери

  1. Цевни пужни транспортери
  2. Коритасти пужни траспортери
  3. Балерина
  4. Покретни пужни транспортери са колицима

3. Ланчани
транспортери

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

4. Опрема за
усмеравање

  1. Кружни разделници са 8 излаза
  2. Двокрака преклопка
  3. Затварач
  4. Сегменти, полусегменти, убоди, ублаживачи, вишеструки пријемници, кошићи
  5. Гравитационе цеви