Металне конструкције

Металне конструкције

Монтажа металних и кровних конструкција

Поред својих основних производа и услуга, "Сила строј" врши и услуге производње и монтаже металних конструкција.
Image
Image
Image

Носеће конструкције

Покривање крова конструкција панелима или лимовима

Монтажа зидова панелима или лимовима

Image

Заинтересовани
сте за наше услуге?